Motto

Jakość pamięta się dłużej niż cenę


Motto rodziny Gucci