Pakiet Minimum

Pakiet Minimum – od 1 do 10 sztuk dokumentów w cenie od 49 PLN miesięcznie. Wybierając Pakiet Minimum, Twoja Księgowa oferuje obsługę Państwa Firmy na poziomie od 1 do 10 sztuk dokumentów w następującym zakresie:

  • ewidencja ryczałtowa,
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów bez VAT lub ewidencja ryczałtowa z VAT,
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów z ewidencją VAT,
  • księgi handlowe.

Cena od 49 PLN miesięcznie.