Pakiet Medium

Pakiet Medium – od 11 do 30 sztuk dokumentów w cenie od 99 PLN miesięcznie. Wybierając Pakiet Medium, Twoja Księgowa oferuje obsługę Państwa Firmy na poziomie od 11 do 30 sztuk dokumentów w następującym zakresie:

  • ewidencja ryczałtowa,
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów bez VAT lub ewidencja ryczałtowa z VAT,
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów z ewidencją VAT,
  • księgi handlowe.

Cena od 99 PLN miesięcznie.