Pakiet Maximum

Pakiet Maximum – od 31 do 50 sztuk dokumentów w cenie od 149 PLN miesięcznie. Wybierając Pakiet Maximum, Twoja Księgowa oferuje obsługę Państwa Firmy na poziomie od 31 do 50 sztuk dokumentów w następującym zakresie:

  • ewidencja ryczałtowa,
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów bez VAT lub ewidencja ryczałtowa z VAT,
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów z ewidencją VAT,
  • księgi handlowe.

Cena od 149 PLN miesięcznie.